Student

Aktuálně


Nástup do školy je v úterý 3.1.2023

Pozor! Každý student může rezervovat na 1 den max.3 hodiny. Pokud si rezervujete čas tak, že před vámi nebo po vás zbývá už jen půlhodina, a počítáte tak s tím, že se do volného místa již nikdo nezapíše, může vám být rezervovaný čas zcela zrušen, nebo pozměněn. Prosíme o kolegiální jednání.Harmonogram školního roku

ROČNÍKOVÍ UČITELÉ 2022/2023

1
1.A Vladimíra Míchalová
1.B Karel Veverka
1.C Karla Kubíčková
1.D Klára Dolejšová
1.E Eliška Nezvalová
2
2.A Jan Dřízal
2.B Tereza Hasserová
2.C Lenka Dandová
2.D Veronika Höslová
2.E Adéla Hájková
3
3.A Hana Kendíková
3.B Markéta Halířová
3.C Terezie Švarcová
3.D Tereza Vyplelová
3.E Vanda Švarcová
4
4.A Magdaléna Saláková
4.B Regina Hořejší
4.C Roman Mlejnek
4.D Martin Šochman
4.E Radek Brož
5
5.A Chada Hennawi
5.B Tomáš Krejča
5.C Alžběta Semrádová
5.D Karel Veverka
5.E Jakub Šafr
6
6.A Eva Hazdrová Kopecká
6.B Vojtěch Čurda
6.C Veronika Höslová
6.D Markéta Halířová
6.E Jakub Šafr

ROZVRHY A UČEBNÍ PLÁNY

Máte-li potíže s přihlášením přes Plus4U, kontaktujte prosím Plus4U Helpdesk na čísle 221400400 nebo na e-mailu helpdesk@plus4u.net. Plus4U Helpdesk je Vám dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Dokumenty ŠVP k nahlédnutí na sekretariátu školy

FERMANY A ZMĚNY VE VÝUCE

Koncerty:

Naše orchestry:

Jevištní praxe:
Muzikálová praxe:
Divadlo Na Rejdišti
Komorní hra

MATURITA

Dle opatření MŠMT /č.j.: MSMT-3267/2021-1/ ředitel Pražské konzervatoře dle bodu XIII. oznamuje:
1. V souladu s bodem XI. žádným způsobem neupravuje maturitní seznam literárních děl pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, která již v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona určil a zveřejnil.
2. V souladu s bodem XII. nestanovuje odlišný způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky.
Školní rok, závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolventské zkoušky probíhají dle platného harmonogramu zveřejněného na webu školy.

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2022

Podle stávající legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

2 povinné zkoušky

 • 1. český jazyk a literatura – didaktický test
 • 2. cizí jazyk – didaktický test

nepovinné

 • matematika rozšiřující

 

PROFILOVÁ ČÁST

+

3 povinné zkoušky

 • Výkon z hlavního oboru (praktická zkouška)
 • Dějiny oboru (Dějiny hudby, Dějiny divadla)
 • Teorie oboru (Hudební teorie, Teorie divadla)

– stanovuje ředitel školy

nepovinné

 • max. 2 nepovinné zkoušky

– nabídku stanovuje ředitel školy

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci podle katalogů požadavků. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku.
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý.
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu. Žák si může zvolit i takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
Nepovinnou zkoušku z předmětu Matematika rozšiřující – didaktický test si může student konzervatoře zvolit, pokud je přihlášen k povinným předmětům společné části (i když matematika není součástí našich ŠVP).

Profilová část maturitní zkoušky

Součástí profilové části maturitní zkoušky je od roku 2021 nově také Český jazyk a literatura a Cizí jazyk, konané formou ústní zkoušky a písemné práce (hodnocení výsledné známky v poměru 60% – 40%).

Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části MZ

ČESKÝ JAZYK
Podoba písemné práce z českého jazyka

Podoba ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

Seznam zadání k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (seznam četby)

tabulka – seznam četby prázdná – WORD tabulka – seznam četby prázdná – PDF

seznam četby – VYPLNĚNÁ TABULKA VZOR

CIZÍ JAZYKY
Podoba písemné práce z cizího jazyka

Podoba ústní zkoušky z cizího jazyka

Maturitní témata – ANGLICKÝ JAZYK

Maturitní témata – NĚMECKÝ JAZYK

Maturitní témata – ITALSKÝ JAZYK NEPOVINNÝ

HUDEBNÍ TEORIE

Maturitní témata – HUDEBNÍ TEORIE (pro obory skladba, skladba a aranž. pop. hudby, dirigování, varhany)

Maturitní-otázky-z-HT-2020_2021_klasický-zpěv

Maturitní-otázky-z-HT-2020_2021_populární-zpěv

Maturitní-otázky_hudební-teorie_instrumentalisté_nespecialisté

DĚJINY HUDBY
Maturitní témata – DĚJINY HUDBY

DĚJINY A TEORIE DIVADLA

Maturitní témata – DĚJINY DIVADLA

Maturitní témata – TEORIE DIVADLA

 

platné k 2. 11. 2020

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Smíšené ubytování

 • DM Na Třebešíně 2279/69, 108 00 Praha 10, tel.: 274 777 341-5, 274 774 271
 • DM Studentská 10, 160 00 Praha 6, tel.: 224 319 634, 224 321 295
 • DM Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4, tel.: 241 046 944
 • Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. 190 14 Praha 9, Slavětínská 82, tel. 281 012 111
 • Konzervatoř Jana Deyla, Praha 1, Maltézské náměstí 14, e-mail: evzen.perout@kjd.cz tel.: 221 729 201
 • Domov mládeže a školní jídelna v Pobřežní ulici č. 6/323 v Praze 8, 224 810 339

Ubytování dívky

 • DM Neklanova 147/32, 120 00 Praha 2, tel.: 224 915 532-3
 • DM Ditrichova 15, 120 00 Praha 2, tel.: 224 915 380, 224 917 050, 224 917 942
 • Křesťanský DM Francouzská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 222 515 211, 222 511 618
 • Katolický domov studujících Černá 1610/14, 110 00 Praha 1, tel.: 224 934 496, 224 934 856
 • DM Pobřežní 6, 186 00 Praha 8, tel.: 224 810 339
 • DM Vítkova 12, 186 00 Praha 8, tel.:221 722 850, 731 130 783, email: dmpridks@centrum.cz

Stravování

 • bufet v budově Na Rejdišti
 • školní jídelna Uhelný trh nabízí možnost stravování pro studenty do 18 let
 • Právnická a Filozofická fakulta UK – menzy
 • Možnost stravování v SPŠS Betlémská je z kapacitních důvodů ukončena!!!
Z důvodu ukončení stravování studentů ve školní jídelně na SPŠS Betlémská, prosíme o vyřízení závazků ke školní jídelně .
Přeplatky budou zaslány zpět na běžné účty strávníků.
Platby v hotovosti prosím o osobní návštěvu v kanceláři ŠJ k vyřízení přeplatků.
 
Děkuji, J.Kohoutová, vedoucí školní jídelny
 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Kontakt
Ing. Soňa Kružíková, DiS.
studijní oddělení - referentka
tel.: 739 073 670
Kontakt
Zuzana Kasalická
studijní oddělení - referentka
tel.: +420 775 889 316(ISIC)
Úřední hodiny

PO 10:00–12:00 13:00–14:00
ÚT 10:00–12:00 13:00–16:00
ST 08:00–12:30 13:30–16:00
ČT 10:00–12:00 13:00–16:00
PÁ 9:00–12:00

e-mail: studijni@prgcons.cz

Směrnice k vydávání stejnopisů vysvědčení

Dokumenty ke stažení

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

OMLUVENKA z nepřítomnosti ve výuce NEZLETILÍ .pdf

OMLUVENKA-z-nepřítomnosti-ve-výuce-ZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – NEZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – ZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – NEZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – ZLETILÍ .pdf

Hlášení změn

Žádost o uznání předmětů

Žádost o přerušení studia

Potvrzení o studiu

Žádost o přeřazení do vyššího ročníku

Žádost o přestup

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Přihláška na nepovinný předmět

Přihláška k talentovým zkouškám

VÝPŮJČKY NÁSTROJŮ

Výpůjční řád / Žádost o vypůjčení nástroje pro studenta

PROPLÁCENÍ ZÁPISNÉHO NA SOUTĚŽ

Žádost o proplacení zápisného – JEDNOTLIVEC / Plná moc od zákonného zástupce
Žádost o proplacení zápisného – SOUBOR / Plná moc platícímu v souboru