Student

Aktuálně

Výsledky konkurzu o absolventský koncert s orchestrem

 
Výsledky konkurzu

Srdečně blahopřejeme všem studentům k mimořádným uměleckým výkonům, které byli schopni podat i v dnešních ne zcela ideálních podmínkách!
Gratulujeme také všem korepetitorům a pedagogům, kteří se podíleli na jejich přípravě!
Také děkujeme našim kolegům, kteří dokázali skvěle technicky zajistit on-line přenos, čímž umožnili sledovat průběh konkurzu širokému auditoriu i přes limitující hygienická omezení.

Harmonogram školního roku

2020/2021
 
Harmonogram školního roku

ROČNÍKOVÍ UČITELÉ

1
1.A Hana Kendíková
1.B David Urbánek
1.C Terezie Švarcová
1.D Tereza Vyplelová
1.E Vanda Švarcová
2
2.A Magdaléna Saláková
2.B Regina Hořejší
2.C Terezie Minářová Výborná
2.D Martin Šochman
2.E Radek Brož
3
3.A Chada Hennawi
3.B Tomáš Krejča
3.C Karla Kubíčková
3.D Karel Veverka
3.E Eliška Nezvalová
4
4.A Vladimíra Míchalová
4.B Vojtěch Čurda
4.C Veronika Höslová
4.D Markéta Halířová
4.E Adéla Hájková
5
5.A Jan Dřízal
5.B Karel Veverka
5.C Alžběta Semrádová
5.D Klára Dolejšová
5.E Jakub Šafr
6
6.A Eva Hazdrová Kopecká
6.B Vladimír Kiseljov
6.C Roman Mlejnek
6.D Veronika Höslová
6.E Jakub Šafr

 
 
ODDĚLENÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Dokumenty ŠVP k nahlédnutí na sekretariátu školy

FERMANY A ZMĚNY VE VÝUCE

Naše orchestry:

SOPK
 
BOPK
 
KOPK
 

Jevištní praxe:

Projekt
 

Muzikálová praxe:

Projekt
 

MATURITA

Model maturitní zkoušky pro rok 2021

Podle stávající legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 

SPOLEČNÁ ČÁST

2 povinné zkoušky

 • 1. český jazyk a literatura – didaktický test
 • 2. cizí jazyk – didaktický test
 • nepovinné

 • matematika rozšiřující
 •  

  PROFILOVÁ ČÁST

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části didaktický test
 • +

  3 povinné zkoušky

 • Výkon z hlavního oboru (praktická zkouška)
 • Dějiny oboru (Dějiny hudby, Dějiny divadla)
 • Teorie oboru (Hudební teorie, Teorie divadla)
 • – stanovuje ředitel školy

  nepovinné

 • max. 2 nepovinné zkoušky
 • – nabídku stanovuje ředitel školy

   
  Společná část maturitní zkoušky
   
  Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci podle katalogů požadavků. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku.
  Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý.
  Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu. Žák si může zvolit i takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
  Nepovinnou zkoušku z předmětu Matematika rozšiřující – didaktický test si může student konzervatoře zvolit, pokud je přihlášen k povinným předmětům společné části (i když matematika není součástí našich ŠVP).
   
  Profilová část maturitní zkoušky
   
  Součástí profilové části maturitní zkoušky je od roku 2021 nově také Český jazyk a literatura a Cizí jazyk, konané formou ústní zkoušky a písemné práce (hodnocení výsledné známky v poměru 60% – 40%).
   
  Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
   
  Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
   

  Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části MZ

  ČESKÝ JAZYK
  Podoba písemné práce z českého jazyka

  Podoba ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

  Seznam zadání k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

  CIZÍ JAZYKY
  Podoba písemné práce z cizího jazyka

  Podoba ústní zkoušky z cizího jazyka

  Maturitní témata – ANGLICKÝ JAZYK

  Maturitní témata – NĚMECKÝ JAZYK

  HUDEBNÍ TEORIE

  Maturitní témata – HUDEBNÍ TEORIE (pro obory skladba, skladba a aranž. pop. hudby, dirigování, varhany)

  Maturitní-otázky-z-HT-2020_2021_klasický-zpěv

  Maturitní-otázky-z-HT-2020_2021_populární-zpěv

  Maturitní-otázky_hudební-teorie_instrumentalisté_nespecialisté

  DĚJINY HUDBY
  Maturitní témata – DĚJINY HUDBY

  DĚJINY A TEORIE DIVADLA

  Maturitní témata – DĚJINY DIVADLA

  Maturitní témata – TEORIE DIVADLA

   

  platné k 2. 11. 2020

  UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

  Smíšené ubytování

  • DM Na Třebešíně 2279/69, 108 00 Praha 10, tel.: 274 777 341-5, 274 774 271
  • DM Studentská 10, 160 00 Praha 6, tel.: 224 319 634, 224 321 295
  • DM Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4, tel.: 241 046 944
  • Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. 190 14 Praha 9, Slavětínská 82, tel. 281 012 111
  • Konzervatoř Jana Deyla, Praha 1, Maltézské náměstí 14, e-mail: evzen.perout@kjd.cz tel.: 221 729 201
  • Domov mládeže a školní jídelna v Pobřežní ulici č. 6/323 v Praze 8, 224 810 339

  Ubytování dívky

  • DM Neklanova 147/32, 120 00 Praha 2, tel.: 224 915 532-3
  • DM Ditrichova 15, 120 00 Praha 2, tel.: 224 915 380, 224 917 050, 224 917 942
  • Křesťanský DM Francouzská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 222 515 211, 222 511 618
  • Katolický domov studujících Černá 1610/14, 110 00 Praha 1, tel.: 224 934 496, 224 934 856
  • DM Pobřežní 6, 186 00 Praha 8, tel.: 224 810 339
  • DM Vítkova 12, 186 00 Praha 8, tel.:221 722 850, 731 130 783, email: dmpridks@centrum.cz

  Stravování

  • bufet v budově Na Rejdišti
  • Právnická a Filozofická fakulta UK – menzy
   

  STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

  Kontakt
  Ing. Soňa Kružíková, DiS.
  studijní oddělení - referentka
  tel.: 222 320 967
  739 073 670
  Kontakt
  Zuzana Kasalická
  studijní oddělení - referentka
  tel.: 222 327 206
  +420 775 889 316(ISIC)
  Úřední hodiny

  Studijní oddělení
  PO 10:00 – 12:00 13:00 – 14:00

  ÚT 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00

  ST 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

  ČT 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00

  PÁ 10:00 – 12:00 13:00 – 14:00

   
  Kontakt:
  studijni@prgcons.cz
   
  Info k ISIC/ITIC

  Dokumenty ke stažení

   

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  OMLUVENKA z nepřítomnosti ve výuce NEZLETILÍ .docOMLUVENKA z nepřítomnosti ve výuce NEZLETILÍ .pdf

  OMLUVENKA-z-nepřítomnosti-ve-výuce-ZLETILÍ .docOMLUVENKA-z-nepřítomnosti-ve-výuce-ZLETILÍ .pdf

  ŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – NEZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – NEZLETILÍ .pdf

  ŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – ZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – ZLETILÍ .pdf

  ŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – NEZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – NEZLETILÍ .pdf

  ŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – ZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – ZLETILÍ .pdf

  Hlášení změn

  Žádost o uznání předmětů

  Žádost o přerušení studia

  Potvrzení o studiu

  Žádost o přeřazení do vyššího ročníku

  Žádost o přestup

  Žádost o přijetí do vyššího ročníku

  Přihláška na nepovinný předmět

  Žádost o vydání jízdenky

  Přihláška k talentovým zkouškám