Student

Aktuálně

MOŽNOSTI CVIČENÍ V BUDOVÁCH ŠKOLY O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH

Hlavní prázdniny – 29.6. – 1.9.2024
Na Rejdišti bude otevřeno zatím pouze 15.-24.7. ve všední dny 8:00-16:00. Poté budou další možnosti přidávány dle stavu malířských prací v budově. Rezervace v systému nutná! Od soboty 29.6. již zavřeno (blokace pro letní klav. kurzy).
Pálffy palác – otevřeno ve všední dny 8.7.-23.8., 8:00-14:00. Rezervace nutné přes rezervační systém, nejpozději zadávejte den předem!


Pozor! Každý student může rezervovat na 1 den max.3 hodiny. Pokud si rezervujete čas tak, že před vámi nebo po vás zbývá už jen půlhodina, a počítáte tak s tím, že se do volného místa již nikdo nezapíše, může vám být rezervovaný čas zcela zrušen, nebo pozměněn. Prosíme o kolegiální jednání.
POZOR! HODINY NAD POVOLENÝ LIMIT JSOU AUTOMATICKY MAZÁNY BEZ VAROVÁNÍ.
POKUD NEBUDE VÁMI REZERVOVANÁ UČEBNA OBSAZENA DO 30 MIN OD JEJÍHO ZAČÁTKU, BUDE POVAŽOVÁNA ZA ZRUŠENOU.
pokud je třída volná a není žádný aktuální zájemce, můžete ovšem zůstat.

Harmonogram školního roku

ROČNÍKOVÍ UČITELÉ 2023/2024

1

1.A Vojtěch Čurda
1.B Eva Hazdrová Kopecká
1.C Jan Konrád
1.D Markéta Halířová
1.E Jakub Šafr

2
2.A Vladimíra Míchalová
2.B Karel Veverka
2.C Karla Kubíčková
2.D Klára Dolejšová
2.E Eliška Burkert Nezvalová
3
3.A Jan Dřízal
3.B Tereza Hasserová
3.C Lenka Dandová
3.D Veronika Höslová
3.E Adéla Hájková
4
4.A Hana Kendíková
4.B Markéta Halířová
4.C Terezia Švarcová
4.D Tereza Vyplelová
4.E Vanda Švarcová
5
5.A Magdaléna Saláková
5.B Regina Hořejší
5.C Roman Mlejnek
5.D Martin Šochman
5.E Radek Brož
6
6.A Chada Hennawi
6.B Tomáš Krejča
6.C Alžběta Semrádová
6.D Karel Veverka
6.E Radek Brož

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Kompletní ŠVP jsou k dispozici na sekretariátu školy

ŠVP Hra na klavír – zjednodušené

MATURITA

Dle opatření MŠMT /č.j.: MSMT-3267/2021-1/ ředitel Pražské konzervatoře dle bodu XIII. oznamuje:
1. V souladu s bodem XI. žádným způsobem neupravuje maturitní seznam literárních děl pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, která již v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona určil a zveřejnil.
2. V souladu s bodem XII. nestanovuje odlišný způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky.
Školní rok, závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolventské zkoušky probíhají dle platného harmonogramu zveřejněného na webu školy.

Model maturitní zkoušky

Podle stávající legislativy se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

2 povinné zkoušky

  • 1. český jazyk a literatura – didaktický test
  • 2. cizí jazyk – didaktický test

nepovinné

  • matematika rozšiřující

 

PROFILOVÁ ČÁST

+

3 povinné zkoušky

  • Výkon z hlavního oboru (praktická zkouška)
  • Dějiny oboru (Dějiny hudby, Dějiny divadla)
  • Teorie oboru (Hudební teorie, Teorie divadla)

– stanovuje ředitel školy

nepovinné

  • max. 2 nepovinné zkoušky

– nabídku stanovuje ředitel školy

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci podle katalogů požadavků. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku.
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý.
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu. Žák si může zvolit i takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
Nepovinnou zkoušku z předmětu Matematika rozšiřující – didaktický test si může student konzervatoře zvolit, pokud je přihlášen k povinným předmětům společné části (i když matematika není součástí našich ŠVP).

Profilová část maturitní zkoušky

Součástí profilové části maturitní zkoušky je od roku 2021 nově také Český jazyk a literatura a Cizí jazyk, konané formou ústní zkoušky a písemné práce (hodnocení výsledné známky v poměru 60% – 40%).

Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části MZ

ČESKÝ JAZYK
Podoba písemné práce z českého jazyka

Podoba ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

Seznam zadání k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (seznam četby)

tabulka – seznam četby prázdná – WORD tabulka – seznam četby prázdná – PDF

seznam četby – VYPLNĚNÁ TABULKA VZOR

CIZÍ JAZYKY
Podoba písemné práce z cizího jazyka

Podoba ústní zkoušky z cizího jazyka

Maturitní témata – ANGLICKÝ JAZYK

Maturitní témata – NĚMECKÝ JAZYK

Maturitní témata – ITALSKÝ JAZYK NEPOVINNÝ

HUDEBNÍ TEORIE

Maturitní témata – HUDEBNÍ TEORIE (pro obory skladba, skladba a aranž. pop. hudby, dirigování, varhany)

Maturitní-otázky-z-HT-2020_2021_klasický-zpěv

Maturitní-otázky-z-HT-2020_2021_populární-zpěv

Maturitní-otázky_hudební-teorie_instrumentalisté_nespecialisté

DĚJINY HUDBY
Maturitní témata – DĚJINY HUDBY

DĚJINY A TEORIE DIVADLA

Maturitní témata – DĚJINY DIVADLA

Maturitní témata – TEORIE DIVADLA

 

platné k 2. 11. 2023

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

DOMOVY MLÁDEŽE

 

Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2

https://www.kdm.cz/cs/

Nabídka ubytování studentek/studentů pro školní rok 2024/2025:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122129215886134214&id=61554026438176
 

DM Lovosická 42/439, Praha 9, DM Dittrichova 15, Praha 2
https://www.dmlovosicka.cz/

 

DM Neklanova 32, Praha 2, DM Husova 3, Praha 1,DM Pobřežní 323/6, Praha 8
https://www.dmneklanova.cz/web/front/

 

DM Studentská 10, Praha 6
https://www.dmstudentska.cz/

 

STRAVOVÁNÍ

bufet v budově Na Rejdišti
školní jídelna Uhelný trh nabízí možnost stravování pro studenty do 18 let
Právnická a Filozofická fakulta UK – menzy

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Kontakt
Mgr. Martina Renková
studijní oddělení - referentka
tel.: +420 775 889 316
Kontakt
Bc. Kamila Hanáková
studijní oddělení - referentka
tel.: +420 770 141 451
Úřední hodiny
Letní prázdniny:
PO – PÁ 9:00–12:00

- 12.-16.8. je studijní oddělení uzavřeno

e-mail: studijni@prgcons.cz